MENU GŁÓWNE
KOMUNIKATY
Wypuszczenia gołębi z miejscowości BRZEG (50º50’19” 17º23’43”) potwierdza
Kol. SZUBA Ryszard, tel. 602-283-986KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU !!!

Komunikat dot. Wystawy Oddziałowej BRZEG 2014
Uwaga !!! Zmiana miejsca Wystawy.

Szczegóły

INFORMACJA dot. zamieszczonych List Konkursowych.
Wszystkie listy konkursowe zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny. Są to wersje przed reklamacjami, ich wydruki nie mogą być podstawą do sporządzania zestawień i wyników do Mistrzostw każdego szczebla oraz Wystaw.

Poprzednie sezony dostępne w ARCHIWUM

REKLAMA

Sklep Internetowy Eljaz


Sprzedaż miodu i produktów pszczelich
CIEKAWE STRONY
INFO
Wiadomości, komuniktay zarządu, itp.szablony stron